Agencja detektywistyczna radzi:

Rozwód- 5 rzeczy które trzeba wiedzieć

1. Dokumenty które musisz złożyć

Aby wnieść sprawę do sądu powinieneś przygotować:

  • pozew o rozwód- 2 egzemplarze
  • odpis skrócony aktu małżeństwa – oryginał
  • odpis skrócony aktu urodzenia dzieci
  • zaświadczenie o zarobkach osoby wnoszącej pozew za ostanie 3 miesiące

Jak napisać pozew o rozwód znajdziesz w Internecie, jednak gdy masz dowody zdrady bądź inne argumenty, warto zlecić napisanie pozwu adwokatowi, który w sposób należyty go przygotuje. Szczególnie, że już na etapie złożenia pozwu trzeba zastanowić się nad kwestiami np. alimentów czy opieki nad dziećmi.

2. Kiedy można wnosić pozew o rozwód

Według polskiego prawa wtedy, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Co oznacza zupełny rozkład pożycia małżeńskiego? Zaprzestanie istnienia więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Są to warunki konieczne do uzyskania rozwodu.

3. Z orzeczeniem o winie czy bez?

Według raportu GUS – „Sytuacja demograficzna Polski do 2018 r. Tworzenie i rozpad rodzin” w 2018 roku 77,5% sąd orzekał rozwód bez orzeczenia o winie. W 14,5% przypadków z winy męża, w 3,3% z winy żony a  w 4,7% z winy obojga. Decyzja sądu o winie niesie późniejsze skutki prawne np. co do obowiązku alimentacyjnego. Trzeba pamiętać, że żeby sąd orzekł winę jednej ze stron dowody winy muszą być jednoznaczne i dotyczyć tylko jednej strony. Czyli jeśli żona ma dowody zdrady męża, a mąż również przedstawi swoje argumenty np. co do niewierności żony sąd może nie zdecydować się na orzeczenie jednostronnej winy.  

4. Pozew o rozwód został złożony co dalej?

Mamy 3 etapy. Pierwszy już masz za sobą czyli złożenie pozwu. Mając dowody np. zdrady, samodzielnie lub z pomocą prawnika przygotowałeś pozew i złożyłeś go sądu. Po wpłynięciu pozwu sąd wszczyna proces rozwodowy. Twój mąż czy żona dostaje pozew i ma możliwość odpowiedzi na niego. Po złożeniu odpowiedzi masz możliwość zmiany, uzupełnienia swojego stanowiska lub pozostania przy nim. Drugim etapem jest rozprawa w sądzie- jest to czas na postępowanie dowodowe i wysłuchanie świadków. Agencja detektywistyczna wysyła swoich detektywów do sądów, żeby występowali jako świadkowie. Jeśli prowadzenie sprawy obejmowało obserwację mówimy co zauważyliśmy i odpowiadamy na pytania stron i sądu. Sprawa sądowa jest to czas kiedy sędzia ocenia sytuację i wydaje wyrok. Właśnie ogłoszeniem wyroku kończy się proces rozwodowy. Jeśli strony nie skorzystają z możliwości apelacji wyrok wraz z jego konsekwencjami staje się prawomocny.

5. Dowody niezbędna rzecz w sprawie rozwodowej

Według wyżej wspomnianego raportu GUS najczęstszymi przyczynami rozkładu pożycia małżeńskiego są: niezgodność charakterów (43,1%), zdrada małżeńska (22%) i nadużywanie alkoholu (15,5%). Składając pozew o rozwód wskazujesz dowody i przyczyny, które później będą procesowane na sprawie sądowej. Warto wspomnieć, że w każdej sprawie można zawrzeć klika przyczyn rozwodu – najczęściej są to 2-3 aspekty. Dowodami winy są zeznania świadków – m.in. detektywa – jako osoby bezstronnej, której działania określa ustawa i obliguje do przedstawienia stanu faktycznego. Oprócz świadków warto zbierać – jeśli oczywiście są- takie dowody jak:  raporty policyjne, wypisy z izby wytrzeźwień, smsy, billingi. Agencja detektywistyczna wyspecjalizowana w sprawach rozwodowych pomoże  w całym procesie zbierania dowodów do sprawy rozwodowej. Warto się do niej zwrócić, żeby mieć pewność ze dowody będą pozyskane skutecznie

Sprawdź również zakres naszych usług: Sprawy Rozwodowe i Wykrywanie Podsłuchów

Odwiedź nas na Facebooku: