Nawet 90% informacji o kontrahencie, z którym Twoja firma rozpoczyna współpracę, jest dostępnych publicznie w otwartych źródłach. Partnera biznesowego możesz sprawdzić w rejestrze KRS, rejestrach dłużników, a także poczytać o nim opinie w internecie. Zawsze pozostaje jednak 10% informacji (najczęściej kluczowych) na temat kontrahenta, których sam nie zdobędziesz. W takim przypadku warto skorzystać z usług wywiadu gospodarczego w biznesie. Czym jest wywiad gospodarczy i dlaczego przydaje się przedsiębiorcom?

Wywiad gospodarczy w biznesie

Pierwsze skojarzenie z wywiadem gospodarczym jakie przychodzi na myśl to szpiegostwo i nielegalne pozyskiwanie informacji na temat podmiotów gospodarczych. Tak naprawdę jednak wywiad gospodarczy przypomina w dużym uproszczeniu dziennikarstwo śledcze. W żadnym wypadku nie polega na bezprawnym zdobywaniu informacji o kontrahentach. Wywiad służy pozyskaniu, przetworzeniu i przeanalizowaniu danych o przedsiębiorstwie i otoczeniu, w którym działa legalnymi metodami. Zdobyte informacje mają pomóc Twojej firmie podjąć decyzję o współpracy lub wskazać kierunek rozwoju, dzięki dokładnej znajomości tego, jak działa konkurencja.  

Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta

Wywiad gospodarczy w biznesie przeprowadza kilka osób, a nie jeden detektyw, ponieważ zbieranie i analizowanie danych wymaga pracy nie tylko detektywa. Dzięki wywiadowi  gospodarczemu Twoja firma uzyska materiały na temat kontrahenta i jego powiązań biznesowych i politycznych mających wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia z nim biznesu. Zgromadzone informacje pomogą oszacować ryzyko współpracy i zdobyć przewagę konkurencyjną. Potwierdzą również wiarygodność i reputację partnera biznesowego.

Majątek kontrahenta kluczowy dla udanego biznesu

Nawiązanie współpracy biznesowej z nowym kontrahentem powinno rozpocząć się od dokładnego poznania majątku partnera biznesowego. Im wyższa wartość transakcji zawieranych z kontrahentem, tym większe niebezpieczeństwo utraty środków firmy. Dlatego już na początku warto prześwietlić partnera biznesowego i sprawdzić, jakim majątkiem dysponuje i czy jest wypłacalny.

Wywiad Gospodarczy a majątek ukryty w firmie

Wiele firm, z którymi rozpoczynasz współpracę nie zdaje sobie sprawy z majątku, jakim w rzeczywistości dysponuje. Kapitał firmy stanowią nie tylko środki trwałe, nieruchomości i ruchomości, ale również know-how pracowników, bazy danych, blogi i artykuły, które na siebie zarabiają, a także sama marka i jej pozycja rynkowa. Dokładne informacje o składnikach majątku firmy Twojego partnera biznesowego zdobędzie dla Ciebie SpyPlus Wywiad Gospodarczy Warszawa.

Jak na własną rękę sprawdzić kontrahenta

Umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji o partnerach biznesowych przyda się każdemu przedsiębiorcy. Najlepiej zacząć od sprawdzenia, czy dany kontrahent figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej i jakim kapitałem dysponuje. Dane z KRS są powszechnie dostępne i może je uzyskać każdy zainteresowany. Wgląd do informacji z KRS pozwoli zweryfikować, czy firma terminowo reguluje swoje należności (np. czy terminowo płaci podatki), czy osoby decyzyjne rzeczywiście zasiadają w zarządzie spółki oraz czy wobec kontrahenta nie rozpoczęto postępowania upadłościowego lub naprawczego. Kolejnym krokiem sprawdzenia rzetelności kontrahenta jest sięgnięcie do bazy jednego z biur informacji gospodarczej. Zdobycie danych z BIG-u wiąże się jednak z wniesieniem odpowiedniej opłaty. Jeśli kontrahent nie figuruje w bazie, nie oznacza to, że nie jest zadłużony. Wierzyciele mogą, ale nie muszą zgłaszać swoich dłużników do BIG-u.

Weryfikacja kontrahenta w sieci

Jednym z najpowszechniejszych sposobów na sprawdzenie partnera biznesowego jest odwiedzenie jego strony internetowej. Spółki giełdowe mają obowiązek umieszczania na stronie określonych informacji, a spółki niepubliczne dla zwiększenia swojej wiarygodności dobrowolnie zamieszczają interesujące dane. Dobre źródło o kontrahencie stanowią też rekomendacje od obecnych partnerów biznesowych i zadowolonych klientów.

Dzięki wywiadowi gospodarczemu w biznesie dowiesz się, z kim rozpocząć współpracę, poznasz przewagę swojej konkurencji i otoczenie, w jakim funkcjonuje. Oprócz zgromadzenia informacji na temat kontrahenta ważna jest analiza zebranych danych. W SpyPlus Wywiad Gospodarczy przedstawiamy końcowy raport, czy nawiązanie kontaktów biznesowych z potencjalnym partnerem będzie dla Ciebie opłacalne i bezpieczne.

Sprawdź nas na Facebooku