Zdobywane dowodów przez detektywa do sprawy rozwodowej.

Liczba rozwodów w Polsce systematycznie rośnie. Według danych statystycznych rozpada się co trzecie małżeństwo. Rozwodzą się zarówno młode małżeństwa, jak i te z długoletnim stażem. A przyczyny rozstania bywają różne – zdrada, przemoc domowa, alkoholizm, a nawet niedopasowanie charakterów. W poniższym artykule dowiesz się jak detektyw może pomóc w zdobywaniu dowodów potrzebnych w sprawie rozwodowej.

W Polsce otrzymanie rozwodu możliwe jest tylko wtedy, kiedy w małżeństwie nastąpi całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Za rozpad małżeństwa winnymi są albo jeden z małżonków, albo oboje partnerów. Polskie prawo przewiduje również wyrok rozwodowy bez orzekania o winie, kiedy małżonkowie zgadzają się na rozwód i żadne z nich nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.

Dowody winy rozwodowej

Kiedy małżonkowie rozstają się w burzliwych okolicznościach, zraniony partner chce uzyskać jak najwięcej podczas rozprawy rozwodowej. Orzekanie winy w stosunku do jednego z małżonków rozpoczyna zażartą sprawę rozwodową i tzw. wyciąganie rodzinnych brudów. Pokrzywdzona strona szuka dowodów winy rozwodowej, żeby otrzymać jak największą część wspólnego majątku i w ten sposób zrekompensować sobie krzywdy wyrządzone przez współmałżonka.

Zdobywanie dowodów w przypadku zdrady

Zdradę łatwo wykryć, ale trudniej już udowodnić. Choć partner dba o to, żeby nikt nie dowiedział się o jego niewierności, prędzej czy później popełnia błąd niepozostawiający wątpliwości. Tylko, jak teraz udowodnić przed sądem winę partnera? Żaden małżonek nie przyzna się otwarcie na sali sądowej, że przyczynił się do rozpadu małżeństwa – chce nie tylko zachować twarz, ale też swój majątek. Oszustwo małżeńskie można udowodnić, jednak potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia i umiejętności, a także sporo czasu. Dlatego przy gromadzeniu dowodów winy warto skorzystać z pomocy SpyPlus Detektyw Warszawa.

Rozwód z orzeczeniem o winie – gromadzenie dowodów

Strona, która przedstawia twierdzenia o winie partnera musi poprzeć je dowodami – tylko na ich podstawie sąd podejmuje decyzję o rozwiązaniu małżeństwa. Polskie prawo nie określa, jakie dowody winy mogą posłużyć za potwierdzenie twierdzeń o rozkładzie pożycia małżeńskiego. Gromadzone dowody mogą być nawet zbierane niezgodnie z prawem, tj. naruszając dobra osobiste drugiej osoby. W takim przypadku trzeba się jednak liczyć z konsekwencjami prawnym (zarzut naruszenia dóbr osobistych)..

Zbieranie dowodów do rozwodu

SpyPlus Detektyw Warszawa radzi, żeby w przypadku zdrady zawsze gromadzić dowody winy, nawet jeśli zdrada została wybaczona i małżeństwo się nie rozpadło. Takie dowody mogą przydać się na późniejszym etapie związku, kiedy para jednak zdecyduje się na rozwód. Najmocniejsze dowody zdrady to zdjęcia małżonka z nieślubnym partnerem w intymnej sytuacji, korespondencja, rozmowy telefoniczne i rachunki za drogie prezenty, hotele, restauracje. Zbierając dowody obciążające drugą stronę należy zachować zdrowy rozsądek i starać się w jak najmniejszym stopniu naruszać dobra osobiste partnera. Jeśli para ma dzieci i jedno z małżonków chce zachować prawo do opieki nad dziećmi, warto skorzystać z usług biura detektywistycznego, które rzetelnie zajmie się zgromadzeniem dowodów.

Dokładna obserwacja partnera

Detektywi ze SpyPlus sugerują, żeby w przypadku podejrzenia zdrady rozpocząć od skrupulatnej obserwacji partnera. Pomoże w tym zapisywanie godzin powrotów z pracy, nieprzewidzianych wyjść z domu, podróży służbowych, itp. U zdradzającego partnera może pojawić się dodatkowy klucz przy starym komplecie, hasło zabezpieczające do komputera, którego wcześniej nie było, nowy telefon. Podejrzenia wobec partnera można potwierdzić przeglądając historię stron odwiedzanych w internecie. Może małżonek szuka nowego mieszkania, o którym nie rozmawialiście albo odwiedza sklepy z drogimi gadżetami. Niepokojącym sygnałem może być również nadmierna dbałość o wygląd (jeśli do tej pory takiej nie obserwowałeś).

Inna wina niż zdrada

Winą obciążającą jedną ze stron przy rozwodzie jest nie tylko zdrada, ale również:

  • alkoholizm
  • narkomania
  • hazard
  • przemoc
  • odmawianie współżycia
  • opuszczenie współmałżonka bez podania konkretnej przyczyny

W przypadku uzależnień twardym dowodem rozwodowym będą wypisy ze szpitala, izby wytrzeźwień, a nawet z terapii odwykowej. Jeśli w domu pojawia się przemoc, dowodem winy będzie obdukcja lub orzeczenie lekarza o odniesionych obrażeniach. Ważną rolę w tym przypadku odgrywają również świadkowie, a także raporty policyjne (jeśli miała miejsce interwencja). Jeśli małżonek wyprowadzi się z domu bez podania przyczyny, sąd może uznać go za winnego rozwodu. Odmawianie współżycia to kolejny powód do orzeczenia winy jednej ze stron, jednak taką sytuację najtrudniej udowodnić.

Zdobywanie dowodów winy to czasochłonny proces wymagający dyskrecji. Jeśli nie wiesz, jak skutecznie zgromadzić obciążające dowody, skorzystaj z usług SpyPlus Detektyw Warszawa.

Odwiedź nas na Facebooku